Τεχνικές συναισθηματικής καθοδήγησης στη διαφήμιση: ο τρόπος επίδρασης και οι ηθικές διαστάσεις της: οι συναισθηματικές αξίες στη διεθνή διαφήμιση: έρευνα και ανάλυση σχετικών διαφημιστικών σποτς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τεχνικές συναισθηματικής καθοδήγησης στη διαφήμιση: ο τρόπος επίδρασης και οι ηθικές διαστάσεις της: οι συναισθηματικές αξίες στη διεθνή διαφήμιση: έρευνα και ανάλυση σχετικών διαφημιστικών σποτς

Σταμκοπούλου, Ιωάννα
Ελευθεριάδης, Νικόλαος

Η διαφήμιση είναι μια από τις μορφές επηρεασμού ατόμων και κοινωνικών συνόλων. Έχει δε την ικανότητα να διαφοροποιείται ως προς το πεδίο δράσης, ώστε να ασκεί επιλεκτική επιρροή σε αντίστοιχες κατηγορίες ανθρώπων, π.χ γυναίκες, νέους, ή άτομα με διάφορες ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, ο κατεξοχήν χώρος της διαφήμισης είναι η οικονομία. Ασκείται δηλαδή από οικονομικές μονάδες με σκοπό τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους. Στα πλαίσια αυτού του χώρου εντοπίζονται και οι ειδικότεροι στόχοι της. Αναζητά αποδέκτες στα ερεθίσματα που εκπέμπει, αποδέκτες που θα καταναλώσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχει υπό την προστασία της. Για να το πετύχει αυτό, θα «αναγκαστεί» να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους, να την ενεργοποιήσει και να την κατευθύνει προς ορισμένες επιλογές. Έτσι μετέρχεται μέσων που προβάλλουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος σε συσχετισμό με το προσιτό κόστος του για το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Εκεί έγκειται και ο κοινωνικός της χαρακτήρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.