Τεχνικές συναισθηματικής καθοδήγησης στη διαφήμιση: ο τρόπος επίδρασης και οι ηθικές διαστάσεις της: οι συναισθηματικές αξίες στη διεθνή διαφήμιση: έρευνα και ανάλυση σχετικών διαφημιστικών σποτς

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2007 (EN)
Τεχνικές συναισθηματικής καθοδήγησης στη διαφήμιση: ο τρόπος επίδρασης και οι ηθικές διαστάσεις της: οι συναισθηματικές αξίες στη διεθνή διαφήμιση: έρευνα και ανάλυση σχετικών διαφημιστικών σποτς

Σταμκοπούλου, Ιωάννα
Ελευθεριάδης, Νικόλαος

Η διαφήμιση είναι μια από τις μορφές επηρεασμού ατόμων και κοινωνικών συνόλων. Έχει δε την ικανότητα να διαφοροποιείται ως προς το πεδίο δράσης, ώστε να ασκεί επιλεκτική επιρροή σε αντίστοιχες κατηγορίες ανθρώπων, π.χ γυναίκες, νέους, ή άτομα με διάφορες ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, ο κατεξοχήν χώρος της διαφήμισης είναι η οικονομία. Ασκείται δηλαδή από οικονομικές μονάδες με σκοπό τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους. Στα πλαίσια αυτού του χώρου εντοπίζονται και οι ειδικότεροι στόχοι της. Αναζητά αποδέκτες στα ερεθίσματα που εκπέμπει, αποδέκτες που θα καταναλώσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχει υπό την προστασία της. Για να το πετύχει αυτό, θα «αναγκαστεί» να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους, να την ενεργοποιήσει και να την κατευθύνει προς ορισμένες επιλογές. Έτσι μετέρχεται μέσων που προβάλλουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος σε συσχετισμό με το προσιτό κόστος του για το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Εκεί έγκειται και ο κοινωνικός της χαρακτήρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)