Αυτοματισμοί σε συστήματα θέρμανσης και σε κλιματιστικές μονάδες = Automatisms in system of heating and in air - conditioning units

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αυτοματισμοί σε συστήματα θέρμανσης και σε κλιματιστικές μονάδες = Automatisms in system of heating and in air - conditioning units

Μαστραντώνη, Ζωή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται η σπουδαιότητα των αυτοματισμών σε πολύπλοκα συστήματα όπως αυτό της θέρμανσης και του κλιματισμού. Κάθε τέτοιο σύστημα πρέπει να παρέχει ασφάλεια, λειτουργικότητα και αξιοπιστία, να λειτουργεί με τρόπο οικονομικό, οικολογικά ανεκτό, και με απλές παρεμβάσεις χρηστών. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα συστήματα θέρμανσης, γίνεται αναφορά στα κριτήρια επιλογής ενός τέτοιοι συστήματος και στη διάκρισή τους η οποία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται τα συστήματα κλιματισμού όπου παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής τους καθώς και η διάκρισή τους η οποία γίνεται με βάση το μέγεθος της μονάδας και την έκταση εφαρμογής του κλιματιστικού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά οι διατάξεις αυτόματου ελέγχου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού ταυτόχρονα. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη των αυτοματισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.