Λέβητες κυκλοφορητές καυστήρες και βλάβες αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Λέβητες κυκλοφορητές καυστήρες και βλάβες αυτών

Παπαλεξίου, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στα συστήματα της κεντρικής θέρμανσης και ειδικότερα στα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αυτά αποτελούνται. Στη συνέχεια γίνεται για κάθε ένα από αυτά σύντομη περιγραφή στο κατά πόσο είναι κατάλληλα στη χρήση τους. Στο πρώτο κεφάλαιο θεωρήθηκε αναγκαίο να αναφερθεί με το φαινόμενο της καύσης και από ποιες παραμέτρους εξαρτάται η απόδοση αυτής. Στη συνέχεια περιγράφεται ο χώρος του λεβητοστασίου στον οποίο συνυπάρχουν ο λέβητας, η δεξαμενή καυσίμου, ο καυστήρας και γενικότερα η διάταξη στην οποία γίνεται η θέρμανση και η μεταφορά του νερού. Το λεβητοστάσιο όμως διέπεται από συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο. Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται εκτενέστερα οι μηχανολογικές συσκευές της κεντρικής θέρμανσης, όπως λέβητας, κυκλοφορητής, καυστήρας και οι βλάβες-συντηρήσεις τις οποίες αυτές χρειάζονται. Στα τελευταία κεφάλαια αναφέρονται στις διατάξεις της κεντρικής θέρμανσης όπως: μηχανολογικά εξαρτήματα: σωλήνες, μούφες, ρακόρ στοιχεία, δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται στα δίκτυα των σωληνώσεων, στις δεξαμενές των καυσίμων, στις ασφάλειες των δικτύων Στο τέλος της εργασίας δόθηκαν οι διαστάσεις σε σχέδια από λέβητα 35000 θερμίδων σε όψεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.