Έμβολα (πιστόνια) - ελατήρια και λάδια: τυποποίηση πιστονιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Έμβολα (πιστόνια) - ελατήρια και λάδια: τυποποίηση πιστονιών

Μπαρδάνης, Εμμανουήλ
Τσεγάνης, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία είναι μία βιβλιογραφική παρουσίαση των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσεως, με το μεγαλύτερο μέρος της να αναφέρεται στα έμβολα , στα ελατήριά τους, στον τρόπο λίπανσής τους και στη σύσταση των λιπαντικών. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία ιστορική αναδρομή, από τις πρώτες μηχανές εσωτερικής καύσεως και φτάνει μέχρι το σήμερα. Αναφέρεται στις μηχανές του Otto και του Diesel και προσπαθεί να δώσει το στίγμα και την τάση της εποχής στην ανάπτυξη των μηχανών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνονται μία κατάταξη των θερμικών μηχανών. Έπειτα επικεντρωνόμαστε στις μηχανές εσωτερικής καύσης και τέλος το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου αναφέρεται στα κριτήρια με βάση τα οποία οι εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσεως χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.