Εσωτερικός έλεγχος: εφαρμογή του στην τραπεζική διαδικασία = Internal auditing in banking sector

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εσωτερικός έλεγχος: εφαρμογή του στην τραπεζική διαδικασία = Internal auditing in banking sector

Παπαϊωάννου, Αγγελική

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Ελεγκτικής, τα είδη ελέγχων και τα βασικά σημεία της ελεγκτικής εργασίας και εξετάζονται τα θέματα που αφορούν τα προσόντα και τα καθήκοντα του εσωτερικού (ορκωτού) ελεγκτή καθώς και την ελεγκτική εργασία. Επίσης πραγματεύεται τα θέματα που αφορούν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του από τον εσωτερικό ελεγκτή. Τέλος περιγράφει με τρόπο σαφή, περιεκτικό και εύληπτο προσπαθώντας να κάνει κατανοητές τις έννοιες, τις αρχές και τις μεθόδους της Ελεγκτικής. Έτσι ώστε να είναι ευχερέστερα κατανοητή η ύλη που θα ακολουθήσει και που θα αναφέρεται στους τρόπους και στις μεθόδους των επιμέρους ελέγχων των διαδικασιών και των διαχειρίσεων των Τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.