Διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα

Τζάλα, Ανδρομάχη

Ο σκοπός της εργασίας αυτής αποβλέπει, στη διερεύνηση των τραπεζικών κινδύνων στον τραπεζικό τομέα. Γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες του χρήματος και του τραπεζικού συστήματος και αναλύονται τα διάφορα είδη κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν την αποσταθεροποίηση του. Επίσης παρουσιάζονται οι κυριότερες απλές και επιστημονικές μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου που μπορούν να εκτιμήσουν το μέγεθος του κινδύνου και πολλές φορές να αποτρέψουν το τραπεζικό σύστημα από δυσάρεστες καταστάσεις. Γίνεται και αναφορά στους πυλώνες του θεσμού της Βασιλείας, την σταθερότητα και χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα που προσφέρει και στην εφαρμογή του στην χώρα μας. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία τα οποία αφορούν κυρίως τις τράπεζες οι οποίες πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν μελλοντικά άβολες και ασταθείς καταστάσεις. Συμπερασματικά οι αλλαγές προς το καλύτερο θα έρθουν από τις τράπεζες οι οποίες πρέπει να παίξουν το ρόλο του δια βίου συμβούλου στους πελάτες τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Διαχείριση κινδύνου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.