Η υπηρεσία κοινοτικής πληροφόρησης, ο πίνακας καινοτομικών επιδόσεων και το καινοβαρόμετρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η υπηρεσία κοινοτικής πληροφόρησης, ο πίνακας καινοτομικών επιδόσεων και το καινοβαρόμετρο

Γκουτζούλα, Χριστίνα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ευρωπαϊκού πίνακα καινοτομικών επιδόσεων και η αποτύπωση της συγκριτικής αξιολόγησης των τριών ετών για τη χώρα μας. Η ανάλυση βασίζεται το σύστημα δεικτών, παραδοσιακών και νέων. Πολλοί θα όριζαν την καινοτομία «σαν κάτι καινούριο, μια εφεύρεση, μια νέα ιδέα». Στην πραγματικότητα όμως η καινοτομία δεν αποτελεί απλώς τη γέννηση μιας νέας ιδέας για ένα νέο προϊόν ή διαδικασία, αλλά περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ως την εφαρμογή αυτής της ιδέας στην πράξη. Το καινοβαρόμετρο είναι η σφυγμομέτρηση γνώμης από 3000 διευθυντές επιχειρήσεων που διεξάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2001 και αφορά την καινοτομία στην Ευρώπη προς μια κοινωνία ανοικτή στην καινοτομία. Σκοπός της ήταν να σφυγμομετρήσει τις γνώμες διευθυντικών στοιχείων όσο αφορά τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία στις εταιρίες τους. Στην παρούσα μελέτη παρατίθενται οι μετρήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, από τις οποίες μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για την καινοτομική τους διάθεση. Επίσης αναλύεται λεπτομερώς η θέση της χώρας μας στον πίνακα καινοτομικών επιδόσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.