Δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών

Σταυρογιάννη, Λεμονιά

Μία Παγκόσμια επανάσταση συντελείτε στις τηλεπικοινωνίες. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα έχουν δραματική επίδραση στον τρόπο που τα άτομα και οι οργανισμοί επικοινωνούν μεταξύ τους και συναλλάσσονται. Η διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, το εμπόριο και χρηματοοικονομικά, η υγεία, η εκπαίδευση και η διασκέδαση είναι μερικές μόνο από τις περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας που επηρεάζονται βαθιά από τις τρέχουσες τεχνικές προόδους. Για να προσαρμοστούν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε αυτές τις αλλαγές, μηχανικοί και επιστήμονες των υπολογιστών πρέπει να αποκτήσουν γερή βάση και κατανόηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (ή LΑΝS-Lοcα1 Area Networks όπως είναι αλλιώς γνωστά), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν τη διασύνδεση διαφόρων διατάξεων, βασισμένων σε υπολογιστή, μέσα σε μια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή. Η διασύνδεση περιλαμβάνει τόσο το υλικό, όσο και το λογισμικό. Η σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων, με σκοπό το σχηματισμό τοπικών δικτύων, προσφέρει μια σειρά από αναντίρρητα πλεονεκτήματα. Σήμερα, είναι χαρακτηριστικός ο ρυθμός εμφάνισης νέων προϊόντων για τοπικά δίκτυα υπολογιστών καθώς και η αύξηση του όγκου πωλήσεών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.