Πρότυπα διαφήμισης στο χώρο του κινητού εμπορίου = Advertising models in Mobile Commerce's field

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πρότυπα διαφήμισης στο χώρο του κινητού εμπορίου = Advertising models in Mobile Commerce's field

Κιωκάκη, Γλυκερία

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωση θεμάτων που άπτονται της προώθησης μορφών κινητού εμπορίου (m-commerce) ανάμεσα σε επιχειρήσεις και να αναλυθούν τα είδη των ηλεκτρονικών και κινητών συναλλαγών που μπορούν να διεκπεραιωθούν μεταξύ τους. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων είναι εκθετική, ωστόσο, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους δεν είναι απλή, καθώς απαιτεί αυστηρό καθορισμό των τεχνολογικών απαιτήσεων μέσα από ένα διαρκώς αυξανόμενο πλήθος και εύρος διαθέσιμων τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια, ένα νέο είδος διαφήμισης παρουσιάζεται μέσω των ασυρμάτων προσωπικών συσκευών όπως τα κινητά τηλέφωνα, PDAs κ.α. Αυτή η αξιοσημείωτη εξέλιξη δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες-οργανισμούς που πρωτοπορούν, να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα προώθησης, ώστε να προσεγγίσουν το στοχευμένο καταναλωτικό κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.