Το marketing plan της εταιρίας ΤΙΤΑΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το marketing plan της εταιρίας ΤΙΤΑΝ

Τσιαμήτρου, Κωνσταντίνα

Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς μελέτης πάνω στον Όμιλο Εταιριών TITAN. Ειδικότερα επικεντρώνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας TITAN,δηλαδή στον προγραμματισμό που πρέπει να ακολουθήσει η κάθε επιχείρηση. Όταν αναφερόμαστε στον προγραμματισμό εννοούμε την διαδικασία καθορισμού των στόχων και την επιλογή μιας μελλοντικής πορείας δράσης για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ο προγραμματισμός γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη θέση που βρίσκεται η επιχείρηση και σε εκείνη που αποσκοπεί να βρεθεί μελλοντικά. Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας βασίστηκε πάνω σε εταιρικές παρουσιάσεις του Ομίλου TITAN,σε ένα γενικό απολογισμό της εταιρίας και σε ετήσια δελτία που έχει δημοσιεύσει ο Όμιλος για τα δύο τελευταία χρόνια. Επιπλέον μία άλλη πηγή πληροφοριών αποτελούν τα διαφημιστικά έντυπα και περιοδικά που εκδίδει η εταιρία. Τέλος καθοριστικό ρόλο στην συλλογή δεδομένων διαδραμάτισε το διαδικτύου, το οποίο προσφέρει άφθονο υλικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.