Διερεύνηση των ενδιαφερόντων των φοιτητών για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών: ποιοτική έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση των ενδιαφερόντων των φοιτητών για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών: ποιοτική έρευνα

Μιχαλόπουλος, Χρήστος

Στόχος της έρευνας ήταν να αναδυθούν οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές απόψεις των σπουδαστών αναφορικά με τις μελλοντικές τους επαγγελματικές προσδοκίες και ανάγκες τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα.. Υιοθετώντας ποιοτική προσέγγιση σε δείγμα δεκαέξι ατόμων του συγκεκριμένου τμήματος, αντλήθηκε ερευνητικό υλικό με την τεχνική της μη-δομημένης συνέντευξης. Δέκα από τους σπουδαστές είχαν την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης στην αγορά εργασίας, τρείς από αυτούς ήδη εργάζονταν καθώς και τρείς σπουδαστές βρίσκονταν σε ενδιάμεσα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών. Η έρευνα αποκάλυψε τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι σπουδαστές επιθυμούν κατά γενική ομολογία τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών τους, όσον αφορά τις ανάγκες τους, σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς που σκέφτονται να επιλέξουν, καθώς επίσης και τις επαγγελματικές προσδοκίες που διαμορφώνονται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα από την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης που αποκτάται στην αγορά εργασίας και κάνει σήμερα απαραίτητη μια τέτοια επιλογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.