Οι διαρθρωτικές αδυναμίες του τριτογενή τομέα στην Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι διαρθρωτικές αδυναμίες του τριτογενή τομέα στην Δυτική Μακεδονία

Μπακρή, Όλγα

Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει διευρύνει το μερίδιο του κατά την τελευταία πενταετία, δημιουργώντας απασχόληση ικανή να απορροφήσει μέρος της απελευθέρωσης δυναμικού από τον αγροτικό τομέα συν μέρος της προσφοράς εργασίας από τους οικονομικούς μετανάστες. Το μεταβαλλόμενο τομεακό πρότυπο παραγωγής και απασχόλησης ωστόσο δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί καθώς είναι έντονες οι επιδράσεις που δέχονται η γεωργία και η βιομηχανία, αφενός από το καθεστώς στήριξης ορισμένων αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αφετέρου δε από τον εντεινόμενο εξωτερικό και εσωτερικό ανταγωνισμό και την κάμψη της εσωτερικής ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά, ιδιαίτερα μετά το 2000.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.