Η αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου: δυνατότητες και χρήση του λογισμικού WORD σε μια μικρομεσαία επιχείρηση: οι σημαντικότερες ειδικές εφαρμογές αυτοματοποίησης και τυποποίησης λειτουργιών του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου: δυνατότητες και χρήση του λογισμικού WORD σε μια μικρομεσαία επιχείρηση: οι σημαντικότερες ειδικές εφαρμογές αυτοματοποίησης και τυποποίησης λειτουργιών του

Παπαϊωάννου, Αθανασία

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» έχει ως σκοπό την εξοικείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με τις νέες τεχνολογίες. Η παρούσα εργασία εξετάζει την εφαρμογή του Microsoft Word, του δημοφιλούς κειμενογράφου στην μικρομεσαία επιχείρηση. Οι διάφορες λειτουργίες του βρίσκουν άμεση εφαρμογή στις λειτουργίες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως διαπιστώθηκε και από τις ίδιες τις εταιρείες. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: Η χρήση του Word είναι εκτεταμένη και καθημερινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα εργαλεία μορφοποίησης και αντιγραφής του προγράμματος. Δεν πραγματοποιείται συνήθως εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά προτιμώνται όσοι ήδη γνωρίζουν το χειρισμό του Word. Η χρήση του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με το είδος της μικρομεσαίας επιχείρησης καθώς και με το βαθμό εξοικείωσης του ιδιοκτήτη με την τεχνολογία.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.