Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας: μελέτη περίπτωσης σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Λάρισα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας: μελέτη περίπτωσης σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Σαμαρά, Αγάπη

Η εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της δημιουργικότητας στους οργανισμούς. Στόχος της μελέτης που πραγματοποιήθηκε είναι η αποτύπωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη των παραγόντων και τεχνικών που επηρεάζουν τη δημιουργικότητα, στις περιοχές των νομών Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Η συλλογή των στοιχείων επιτεύχθηκε με τη σύνταξη ερωτηματολογίου και τη μέθοδο της δειγματοληψίας, ενώ η ανάλυση επικεντρώθηκε στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται τρεις και πλέον εργαζόμενοι.Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε βάσει των απαιτήσεων του ερευνητικού σχεδιασμού και το δείγμα, που διαμορφώθηκε με βάση τα απαντημένα ερωτηματολόγια, αποτελείται από 115 επιχειρήσεις. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με στατιστική ανάλυση βάσει της οποίας προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες για τη δημιουργικότητα των επιχειρήσεων των προαναφερθέντων περιοχών. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν διεξοδικά και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διατύπωση προτάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημιουργικότητα στις επιχειρήσεις
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.