Κινητήρες diesel/ανάπτυξη συστήματος λήψης και επεξεργασίας δυναμοδεικτικου διαγράμματος.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Κινητήρες diesel/ανάπτυξη συστήματος λήψης και επεξεργασίας δυναμοδεικτικου διαγράμματος.

Διαμαντής, Κωνσταντίνος

Στόχος της είναι η θεμελίωση ενός συστήματος μέτρησης πίεσης στο εσωτερικό του κυλίνδρου μηχανών εσωτερικής καύσης. Όπως θα φανεί και στη συνέχεια τα δεδομένα που λαμβάνονται από ένα τέτοιο μετρητικό σύστημα μπορούν να αποτελέσουν την καρδιά της έρευνας και εξέλιξης πάνω στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ΜΕΚ. Εκτός από τη θεωρητική μελέτη και τη λειτουργία του μετρητικού συστήματος, στην εργασία αυτή αποτυπώνεται και μια προσπάθεια ανάπτυξης λογισμικού το οποίο στηριζόμενο στη βασική θεωρία θα επεξεργάζεται και θα αναλύει τα δεδομένα των μετρήσεων. Στο τέλος παρουσιάζονται οι πρώτες μετρήσεις που ελήφθησαν από την προσπάθεια αυτή και γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση τόσο των αποτελεσμάτων όσο και της συνολικής λειτουργίας του συστήματος. Παράλληλα υποδεικνύονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη μελλοντική βελτίωσή του καθώς και οι τεράστιες δυνατότητες που αυτό μπορεί να προσφέρει για περαιτέρω έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.