Οι τεχνολογικές καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία στον αγροτικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι τεχνολογικές καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία στον αγροτικό χώρο

Τσιανάκα, Δέσποινα

Δύο είναι οι βασικοί άξονες αυτής της μελέτης: α) Η καταγραφή βασικών εννοιών που αφορούν τις καινοτομίες και β) η συστηματική αναφορά των σημαντικότερων τεχνολογικών καινοτομιών. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης υπήρξαν: Α) Θεωρητική θεμελίωση του θέματος Β) Μακροοικονομική προσέγγιση της διάδοσης και αποδοχής καινοτομιών Γ) Επεξήγηση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάδοση των καινοτομιών Δ)Η περιεκτική αναφορά των καινοτομιών όσον αφορά τα μέσα παραγωγής και τις μεθόδους παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Η θεωρητική θεμελίωση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό βασικών εννοιών (καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία- βελτίωση, δυναμική μονάδα), την κατάταξη των καινοτομιών σε κατηγορίες, τη θεωρία διάδοσης και αποδοχής καινοτομιών στην γεωργία και το ρόλο των καινοτομιών στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Από τη μακροοικονομική ανάλυση προέκυψε ότι κατά την τελευταία τριανταετία περίπου η οικονομική ανάπτυξη της χώρας υπήρξε ικανοποιητική. Τα εμπόδια στην διάδοση των καινοτομιών είναι ανεπάρκεια χρηματικών πόρων, έλλειψη ικανοποιητικής πληροφόρησης και διάφορα άλλα στοιχεία( ηλικία του γεωργού). Η αναφορά στις καινοτομίες στα μέσα παραγωγής περιλαμβάνει τους γεωργικούς ελκυστήρες, γεωργικά εργαλεία, εργαλεία κύριας και δευτερεύουσας κατεργασίας, ηλεκτρονικά βοηθήματα, πρόσθετα εξαρτήματα και τα συστήματα αρδεύσεων. Πάντως για την ανάπτυξη της γεωργίας πρωτεύοντα ρόλο παίζουν η διάρθρωση της γεωργικής παραγωγής, οι εισροές του κυκλοφοριακού κεφαλαίου, το ανθρώπινο δυναμικό και τα γεωργικά μηχανήματα

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικές καινοτομίες
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.