Έλεγχος συγκολλήσεων με την μέθοδο των υπερήχων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Έλεγχος συγκολλήσεων με την μέθοδο των υπερήχων

Γεωργιόπουλος, Αγγελος
Πιπινάκης, Νικόλαος

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει, σαν αντικείμενο τον έλεγχο των συγκολλήσεων με την μέθοδο των υπερήχων (μη καταστρεπτικός έλεγχος). Το περιεχόμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι χωρισμένο σε τρείς ενότητες: α)Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια γενική περιγραφή των δυνατοτήτων που παρέχει ο έλεγχος συγκολλήσεων με υπερήχους, με τον ισοδύναμο έλεγχο συγκολλήσεων με ακτινογραφίες. Είναι οι δύο βασικότεροι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στην βιομηχανία. β)Στην δεύτερη ενότητα γίνεται εμβάθιση στο αντικείμενο του ελέγχου των συγκολλήσεων με υπερήχους (θεωρία) περιγράφοντας από τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου μέχρι το πως ανιχνεύουμε τα σφάλματα με την συσκευή υπερήχων (παλμογράφος). γ)Στην τρίτη ενότητα δίνονται διάφορα χρήσιμα τυπολογία, γραφήματα, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή συγκολλήσεων με τη μέθοδο υπερήχων κατά την εφαρμογή στην πράξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυματική μηχανική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.