Φυσικό αέριο για οικιακή και βιομηχανική χρήση = Natural gas for household and industrial use

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Φυσικό αέριο για οικιακή και βιομηχανική χρήση = Natural gas for household and industrial use

Παραστατίδου, Αικατερίνη
Κωστίδου, Αλεξάνδρα
Μαυρίδου, Δήμητρα

Το φυσικό αέριο (Φ.Α.) έχει αναγνωρισθεί παγκόσμια σαν ένα καθαρό καύσιμο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο για ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Ίδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας η συμβολή του θα είναι ουσιαστική, όταν το πετρέλαιο των κεντρικών θερμάνσεων αντικατασταθεί από Φ.Α. Η χρήση τον Φ.Α. στην βιομηχανία και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμβάλλει θετικά στην οικονομία τηςχώρας, καθώς η τιμή τον Φ.Α. Θα είναι κατά 20-30% φθηνότερη από την αντίστοιχη τον πετρελαίου. Η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή εισάγει το 54% των ενεργειακών της αναγκών. Υπολογίζεται ότι το Φ.Α. Θα αντικαταστήσει το 20% αυτών των εισαγωγών, Είναι ευνόητο το κέρδος σε συνάλλαγμα της χώρας.Τα χρόνια ύπαρξης του πετρελαίου παγκοσμίως είναι πλέον μετρημένα (20-30 χρόνια) και έτσι δημιουργείται η ανάγκη μιας καινούρια ς ενεργειακής πολιτικής. Ο άνθρακας, του οποίον οι εφεδρείες υπολογίζονται σε χρονική διάρκεια 300 με 400 χρόνια, θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στους επόμενους αιώνες. Το Φ.Α. υπολογίζεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2Ιον αιώνα. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία της χρήσης τον Φ.Α. δεν είναι πρόσκαιρη, καθότι κατάλληλη επεξεργασία τον άνθρακα μπορεί να παράγει καύσιμο αέριο τον οποίον η περιεκτικότητα σε iΗ4 μπορεί να φθάσει το 40%. Η χρήση τον Φ.Α. μαζί με τον άνθρακα, θα είναι τα κύρια καύσιμα ενέργειας, καθότι βέβαια αυτές δεν Θα μολύνουν καθόλου το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.