Ανάλυση και διαχείριση αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάλυση και διαχείριση αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων

Αντωνίου, Μελπομένη

Είναι γνωστό οτι έννοια που δημιουργείται από τη λέξη περιβάλλον έχει ποικίλες διαστάσεις ανάλογα με τη σκοπιά την οποία το εξετάζει κανείς. Από τη σκοπιά των θετικών επιστημών ¨περιβάλλον¨ θεωρείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων αλληλεπιδρώντας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη της κοινωνίας και γενικότερα την οικολογική ισορροπία. Το περιβάλλον αποτελούν το έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, η θάλασσα, ο αέρας, η χλωρίδα, η φυσικοί πόροι και τα στοιχεία πολιτισμού έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τις παραπάνω δραστηριότητες. Σήμερα όμως όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε το σύνολο των φυσικών και κοινωνικών, ιστορικών, πολιτιστικών και βιολογικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα ζωής, τη υγεία των ανθρώπων την οικολογική ισορροπία και την ιστορική και πολιτική παράδοση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.