Βιολογικός καθαρισμός = Waste water treatment.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός = Waste water treatment.

Ζησιοπούλου, Ευρίκλεια

Η οικολογία έχει ως γνωστικό αντικείμενο την τροποποιημένη από τον άνθρωπο φύση, δηλαδή αυτό που αποτελεί το περιβάλλον, με ενσωματωμένα όλα τα επίπεδα που αποτελούν τη ζωή και το χώρο όπου η ζωή αναπτύσσεται. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρεται στην ρύπανση του περιβάλλοντος, στις αιτίες που την προκαλούν και στους τρόπους διάθεσης των λιμάτων. Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων και των αποβλήτων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι διεργασίες και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στο τέλος περιγράφονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη Βέροια.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.