Βιολογικός καθαρισμός = Waste water treatment.

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2007 (EN)
Βιολογικός καθαρισμός = Waste water treatment.

Ζησιοπούλου, Ευρίκλεια

Η οικολογία έχει ως γνωστικό αντικείμενο την τροποποιημένη από τον άνθρωπο φύση, δηλαδή αυτό που αποτελεί το περιβάλλον, με ενσωματωμένα όλα τα επίπεδα που αποτελούν τη ζωή και το χώρο όπου η ζωή αναπτύσσεται. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρεται στην ρύπανση του περιβάλλοντος, στις αιτίες που την προκαλούν και στους τρόπους διάθεσης των λιμάτων. Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων και των αποβλήτων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι διεργασίες και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στο τέλος περιγράφονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη Βέροια.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)