Μελέτη οδοποιίας της οδού Κρίκελο - Μαρίνο Ψιάνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη οδοποιίας της οδού Κρίκελο - Μαρίνο Ψιάνα

Κόλλια, Σοφία

Ο επαρχιακός δρόμος από Κρίκελο για Δ.Δ Μαρίνο και Δ.Δ Ψιανού είναι μια κατασκευή συνολικού μήκος 14 χιλιομέτρων. Η περιοχή έχει ισχυρό γεωμορφολογικό ανάγλυφο και αρκετές στροφές και καμπύλες. Η νέα χάραξη αφορά την άμεση βελτίωση των χαρακτηριστικών του, από άποψη βατότητας και ασφάλειας. Η παραπάνω οδός κατατάσσεται στην κατηγορία Α (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) και συγκεκριμένα AV (Δευτερεύουσα Οδός- Αγροτική οδός), ως οδός που διατρέχει περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση. Στο σύνολο της μηκοτομής έγινε προσπάθεια να επιτευχθούν κλίσεις της τάξης του 8%. Το κριτήριο αυτό δεν ήταν εφικτό να ικανοποιηθεί σε όλο το μήκος της οδού, δεδομένου ότι η νέα χάραξη γίνεται πάνω στον υφιστάμενο δρόμο. Θα απαιτηθούν τεχνικά έργα κατά την διάρκεια της κατασκευής της οδού κυρίως πλακοσκεπείς και σωληνωτοί οχετοί. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 7,00μ. και το πλάτος κυκλοφορίας 6,00μ. με 0,25μ. λωρίδες καθοδήγησης εκατέρωθεν του άξονα. Ειδικότερα, επιλέχθηκε η τυπική διατομή ε2 (ΟΜΟΕ-Δ) με πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,25μ. και πλάτος ερείσματος 0,50μ. Επιπλέον στην τυπική διατομή θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος σε όλο το μήκος της οδού. Το συνολικό κόστος της οδού σύμφωνα και με τον αναλυτικό προϋπολογισμό ανέρχεται στα 12.552.150 ευρώ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.