Επιλογή υλικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσω λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιλογή υλικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσω λογισμικού

Παππά, Ειρήνη

Το λογισμικό CES EDUPACK 2011 αποτελεί εργαλείο για την εξερεύνηση και την επιλογή των υλικών, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για αρχιτέκτονες όσο και για πολιτικούς μηχανικούς. Κατά την παρούσα έρευνα παρουσιάζονται και συγκρίνονται ως προς διαφορετικές παραμέτρους 20 συνολικά τόσο καινοτόμα όσο και συμβατικά υλικά, για τα οποία κατόπιν εξάγονται συμπεράσματα ως προς την καταλληλόλητά τους με βάσει μια ή περισσότερες παραμέτρους. Τέλος, και με βάση τη σύγκριση αυτή διαπιστώνεται η σημαντικότητα της χρήσης του παραπάνω λογισμικού κατά τη διαδικασία επιλογής ενός υλικού για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός κτιρίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.