Συμπαραγωγή ηλεκτρισμοί και θερμότητας σε υφιστάμενο ξενοδοχείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμοί και θερμότητας σε υφιστάμενο ξενοδοχείο

Κουτσογιάνος, Αθανάσιος

των ενεργειακών πόρων αλλά και για τη ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στο διοξείδιο του άνθρακα και τα άλλα αέρια που προέρχονται από τις καύσεις συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Έτσι επιβαρύνεται η ανθρώπινη υγεία, απειλείται το οικοσύστημα του πλανήτη και αυξάνεται η θερμοκρασία της γης, με καταστρεπτικές συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονομία. Τα κτίρια, οι βιομηχανίες και οι μεταφορές απορροφούν σχεδόν το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνεται σε μια χώρα. Στην Ελλάδα, η χρήση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συσκευών στα κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα, ευθύνεται για την απορρόφηση του 35% της συνολικής ενέργειας, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% τα τελευταία τριάντα χρόνια. Επιπλέον, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της παραπάνω θερμικής κα ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλούν το 45% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Θεωρείται λοιπόν επιβεβλημένη η εξοικονόμηση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Θέρμανση και κλιματισμός
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.