Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιδράσεις στο εξωτερικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιδράσεις στο εξωτερικό εμπόριο

Γιούντα, Νταάν
Κουτροκόης, Βασίλειος

Στόχοι της εργασίας μας είναι η επικαιροποίηση των δεικτών και των στοιχείων που εκφράζουν τη συγκριτική θέση της χώρας μας στην παγκόσμια οικονομία, η διερεύνηση και η πληρέστερη κατανόηση των καθοριστικών για τις εξελίξεις παραγόντων καθώς και η μελέτη της πολιτικής που ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστική θέση της χώρας μας. Στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες καινοτομικές δράσεις προκειμένου η ελληνική οικονομία να φτάσει σε ανταγωνιστικό επίπεδο τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.