Σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου και μελέτη πυρασφάλειας σε εργοστάσιο παρασκευής χημικών προϊόντων = Εssay on professional danger and fire security Measures on a chemical process plant

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου και μελέτη πυρασφάλειας σε εργοστάσιο παρασκευής χημικών προϊόντων = Εssay on professional danger and fire security Measures on a chemical process plant

Σταύρου, Αθηνά

Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ , στα πλαίσια υλοποίησης ενεργειών πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής, καθώς και σε συμμόρφωση των απαιτήσεων του Π.Δ. 17/96 προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το προσωπικό της στη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Στα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνονται: Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τις κτιριακές υποδομές της επιχείρησης λόγω κατασκευής τους. Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις. Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας . Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία. Ο προσδιορισμός των τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων. Ο προσδιορισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων με κριτήριο την αναγκαιότητα υλοποίησης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγιεινή και ασφάλεια
Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)