Στρατηγικές μάρκετινγκ και ανάπτυξη νέων προϊόντων και εισόδου σε νέες αγορές : η περίιπτωση του ΟΤΕ (case study)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Στρατηγικές μάρκετινγκ και ανάπτυξη νέων προϊόντων και εισόδου σε νέες αγορές : η περίιπτωση του ΟΤΕ (case study)

Ελισιάδου, Ελισάβετ
Τσουρδαλάκη, Όλγα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάλυση του case study της ανάπτυξης στρατηγικών marketing που πραγματοποίησε ο Ο.Τ.Ε. Πρόκειται για μια προσπάθεια σκιαγράφησης της αναπτυξιακής πορείας του οργανισμού που σημείωσε τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον διεθνή την τελευταία δεκαετία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον δυναμικό σχεδιασμό και στην ταχεία ανάπτυξη στρατηγικών marketing. Η αναπτυξιακή πορεία του Ο.Τ.Ε σημειώθηκε διαμέσων έντονου περιβάλλοντος ανταγωνισμού, μιας και την συγκεκριμένη περίοδο τόσο η διεθνή αγορά των τηλεπικοινωνιών όσο και η παρουσία εναλλακτικών φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών αγαθών και υπηρεσιών στον ελλαδικό χώρο παρουσίασε εκρηκτική εξέλιξη. Κατά αυτό τον τρόπο οι σταθερές και τα μέτρα της ως τότε τηλεπικοινωνιακής πραγματικότητας ανατρέπονται. Η σταθερή και «παραδοσιακή» αγορά μετατράπηκε σε μια νέα, «άγονη» και πλέον «σταθερά» ευμετάβλητη αγορά. Βασικά χαρακτηριστικά της εκ νέου διαμορφωμένης αγοράς είναι οι πολλές εναλλακτικές εταιρίες που αναζητούν μερίδια αγοράς, προκαλώντας ραγδαίες εξελίξεις, τόσο στην οικονομική πορεία όσο και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, με βασικό γνώμονα την εγκαθίδρυση τους στην μέχρι τότε περιορισμένη αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.