Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

Μαρινάκης, Γεώργιος
Λαμπριανίδης, Ιάσων

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, στο θεωρητικό μέρος περιγράφεται η ενεργειακή κατάσταση σήμερα, οι συμβατικές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η ηλιακή και η φωτοβολταϊκή ενέργεια. Στο πρακτικό μέρος γίνεται μελέτη του έργου και παρουσιάζονται τα επιμέρους έργα και το πώς εκτελείται το έργο και το πώς παραδίδεται στο τέλος

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.