Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
GasNatural: quality group S.A.

Παπαδάτος, Αλέξανδρος

Η λέξη ποιότητα έχει πολλαπλές έννοιες. Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η αντίληψη που έχει ο πελάτης για αυτό. Είναι μια διανοητική εικόνα του καταναλωτή που υποθέτει τη συμμόρφωση με ένα προϊόν ή μια καθορισμένη υπηρεσία, ενώ εκείνος παραμένει στην κατανάλωσή του μέχρι να χρειαστεί να προσδιορίσει νέες προδιαγραφές. Η ποιότητα είναι ένα σύνολο έμφυτων ιδιοτήτων σε ένα αντικείμενο που παρέχει την ικανότητα να ικανοποιεί συνεπαγόμενες ή σαφής ανάγκες. Στο πλαίσιο που εξετάζεται πρέπει να καθοριστεί, παραδείγματος χάριν, η ποιότητα της ταχυδρομικής υπηρεσίας, της οδοντικής υπηρεσίας, του προϊόντος, της ζωής, κ.λπ. Είναι η ικανότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη ή του χρήστη. Αλλά εκτός από την ικανότητα, η ποιότητα είναι μια ανάγκη και ένας στόχος των περισσότερων από μας και για τις ζωές μας. Πράγματι, σκεπτόμενοι την ανάγκη της βελτίωσης, στη δεκαετία του ‘50 έλαβαν χώρα οι πρώτοι έλεγχοι στην παραγωγή για να προσπαθήσουν να πιστοποιήσουν ότι το τελικό προιόν ήταν ικανό να πωληθεί και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τον πελάτη. Οι πρώτοι που διαπίστωσαν και ανίχνευσαν αυτή την ανάγκη ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), άν και ο τομέας αυτός τελειοποιήθηκε από τους Ιάπωνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Διοίκηση ολικής ποιότητας περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.