Εθνικό εισόδημα και βιοτικό επίπεδο της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία 2004-2007

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εθνικό εισόδημα και βιοτικό επίπεδο της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία 2004-2007

Μιχαήλ, Νικολέτα
Σάββα, Αγαθή

Αντικείμενο της μελέτης είναι ένα βασικό εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα προβλήματα και την εξελικτική πορεία του εθνικού εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου στην Ελληνική Οικονομία. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, στόχος είναι να παρουσιαστεί πως πορεύεται η Ελληνική Οικονομία αρχίζοντας από το 1950 μέχρι το 2007. Συγκεκριμένα, αναλύεται το Κατά κεφαλή Εισόδημα καθώς και οι δείκτες μέτρησης του το 2004-2007. Το Α.Ε.Π., ο ρυθμός ανάπτυξης , ο πληθυσμός, η κοινωνική Συνοχή, η ανεργία είναι μερικά από τα θέματα έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.