Τα εργατικά συνδικάτα και πως επηρεάζουν το μισθό και την απασχόληση = The trade-unions and how they affect the salary and the occupation

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τα εργατικά συνδικάτα και πως επηρεάζουν το μισθό και την απασχόληση = The trade-unions and how they affect the salary and the occupation

Κοσμίδου, Δέσποινα

Η μελέτη – έρευνα που θα σας παρουσιάζω με τίτλο « Τα εργατικά συνδικάτα και πως επηρεάζουν το μισθό και την απασχόληση» αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης της ανάγκης δημιουργίας και εξέλιξης των εργατικών συνδικάτων, τον τρόπο λειτουργίας τους, το σκοπό που αποφέρει η σύνθεση κάθε συνδικάτου και φυσικά την επιρροή που αποφέρουν στα ζητήματα που σχετίζονται με το μισθό και την απασχόληση στον εργασιακό χώρο. Περιγράφονται ο ορισμός της εργασίας, πως εκλαμβάνεται ως πηγή εισοδήματος και από ποιους παράγοντες ορίζεται η αγορά εργασίας. Aαναφέρεται στην προσφορά ζήτησης της εργασίας και τους παράγοντες που προσδιορίζουν το εισόδημα και τη ζήτηση. Oρίζει το μισθό και την απασχόληση και τις μεταβολές που ενδεχομένως μπορεί να υποστούν. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναφέρεται επιγραμματικά στον ανθρώπινο παράγοντα που λαμβάνει χώρο σε μια εργασία. Oρίζει εξ’ ολοκλήρου την έννοια του εργατικού συνδικάτου, τα είδη των συλλογικών συμβάσεων, τους στόχους που έχει η σύνθεση κάθε εργατικού συνδικάτου καθώς και η ισχύς της δυνάμεως τους. Επιπλέον, προσδιορίζονται τα είδη των συλλογικών συμβάσεων και στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρόποι επίδρασης των εργατικών συνδικάτων στο μισθό και την απασχόληση.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνδικαλισμός - Ελλάδα
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.