Διαπολιτισμικές συγκρούσεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και πολυεθνικών εταιριών = Intercultural conflicts in the Administration of Human Potential and Multinational Companies

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαπολιτισμικές συγκρούσεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και πολυεθνικών εταιριών = Intercultural conflicts in the Administration of Human Potential and Multinational Companies

Αντωνίου, Παρασκευή
Βαλκανιώτη, Ηρώ

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις τόσο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις αποτελούν συνέπεια των νέων επιχειρησιακών δεδομένων στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε γεωγραφικές περιοχές πέραν της έδρας τους, δημιουργώντας πολυεθνικούς οργανισμούς. Η κατανόηση της έννοιας της πολυεθνικής επιχείρησης βοηθά στην αντιμετώπιση κάθε είδους διαπολιτισμικής σύγκρουσης ενώ απαραίτητη είναι και η κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αποτελεί και την αιτία ύπαρξης των συγκρούσεων αυτών. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι ο κύριος λόγος συγκρούσεων είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της έννοιας της επιχειρησιακής κουλτούρας που θέλει να αναπτύξει η πολυεθνική επιχείρηση στο εσωτερικό της και της διαφορετικής κουλτούρας του κάθε ανθρώπου. Τέλος, η παρούσα εργασία καταλήγει στη διαδικασία κατά την οποία η πολυεθνική επιχείρηση δύναται να προλαμβάνει τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις, καθώς επίσης και τους τρόπους επίλυσής τους για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού μέσω αξιοποίησης και κατάλληλης εκμετάλλευσης του ανθρώπινου παράγοντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.