Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια μικρομεσαία επιχείρηση: βασικές πτυχές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια μικρομεσαία επιχείρηση: βασικές πτυχές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Χύτα, Στέλλα
Γκουτζουρέλα, Ιωάννα

Στην παρακάτω εργασία αναπτύσσεται η χρήση και η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις. Η εργασία αναπτύσσεται, μέσα από τα έξη κεφάλαια τα οποία την αποτελούν και συγκεκριμένα : γίνεται μία γενική αναφορά στην κοινωνία της πληροφορίας, τονίζεται η έννοια και η ιστορική αναδρομή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,τι απαιτείται για την εγκατάσταση του και ποια τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του, εξετάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οικονομικές τους επιδόσεις μέσω των καινοτομιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου επισημαίνεται η σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως εργαλείο marketing, ποια τα πλεονεκτήματα του και ποιοι οι τρόποι έτσι ώστε να αποδώσει καλύτερα το e mail marketing. Περιέχει μια έρευνα σχετική με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν DSL, και αναπτύσσονται οι τρόποι ασφαλούς χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.