Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής-Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Κατασκευών του Δήμου Τορώνης (Δ.Ε.ΤΟ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής-Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Κατασκευών του Δήμου Τορώνης (Δ.Ε.ΤΟ)

Καλημέρη, Αικατερίνη

Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Κατασκευών του Δήμου Τορώνης, εν συντομία ΔΕΤΟ, ιδρύθηκε το 1999 ,είναι αμιγείς επιχείρηση η οποία διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο για πολλές από τις αποφάσεις που παίρνει δίνει λόγω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τορώνης . Κύρια δραστηριότητα της είναι η εκμετάλλευση των Δημοτικών κάμπινγκ με τις επωνυμίες «Πλατανίτσι», «Μύλοι» και «Αχλάδα». Δευτερεύουσες δραστηριότητες θεωρούνται η εκμετάλλευση του Δημοτικού Σφαγείου, και η λειτουργία του κοινωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Επίσης η εν λόγω επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προβολή του Δήμου και την οργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και για την εκπόνηση μελετών και κατασκευή δημοτικών έργων. Η λειτουργία της βοηθά σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή από την στιγμή που απασχολεί 27 μόνιμους υπαλλήλους και περίπου 90 συμβασιούχους κατά την θερινή περίοδο. Το εξωτερικό περιβάλλον της Δημοτικής Επιχείρησης αποτελούν οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές και τα δίκτυα διανομής. Η ενδυνάμωση της ΔΕΤΟ και η αύξηση της κερδοφορίας αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ερμηνεία του Εξωτερικού της Περιβάλλοντος . Η σχέση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος με την χρήση και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ,όπου και σκέφτεται να επενδύσει η επιχείρηση για την επέκταση της και αύξηση της κερδοφορίας της είναι ,από τους ανταγωνιστές επιφανειακή αλλά, με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, σταδιακός αυξανόμενη για από τους προμηθευτές ενώ από τα δίκτυα διανομής παρατηρείται μέτρια τάση ανάπτυξης του. Οι σταδιακώς αυξανόμενες λειτουργίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τις εφαρμογές του ,είναι σημάδι αναγνώρισης των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η Δημοτική Επιχείρηση θέτει ως στρατηγικό της στόχο για τα επόμενα τρία χρόνια την αύξηση της, κερδοφορίας της κατά 20%, των πωλήσεων (σε όγκο και τζίρο) κατά 22% και του μεριδίου αγοράς της κατά 15%.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.