Ανάπτυξη, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του marketing: στοιχεία από τη ελληνική πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του marketing: στοιχεία από τη ελληνική πραγματικότητα

Ορφανός, Γεώργιος

Το Marketing , αν και είναι μια έννοια η οποία έχει συχνά αποτελέσει αντικείμενο προσπαθειών ορισμού από πολλούς και αποτελεί μέχρι και σήμερα όρο για τον οποίο εκφράζονται ποικίλες κριτικές ως προς την ικανότητα του να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις ˝ παρόλα αυτά , είναι με σιγουριά το κλειδί που ανοίγει , για τις επιχειρήσεις , τις πόρτες του κέρδους και τις οδηγεί στην αποτελεσματικότητα , στη σιγουριά και στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Όταν , βέβαια , το Marketing αποτελέσει για αυτές μέρος της επιχειρησιακής τους φιλοσοφίας και συμπεριφοράς. Στα κεφάλαια που ακολουθούν βέβαια εξετάζουμε και το πώς μια επιχείρηση η οποία είναι πεπεισμένη για τις ωφέλειες που της επιφέρει ο προσανατολισμός προς το Marketing , μπορεί όντως να υιοθετήσει αυτόν τον προσανατολισμό. Ποια θα πρέπει δηλαδή να είναι η οργάνωση του τμήματος Marketing , οι αρμοδιότητες του και η θέση του μέσα στην επιχείρηση. Ακόμα παραθέτουμε το πώς οι αγορές και τα μεγέθη των επιχειρήσεων επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τον προσανατολισμό προς το Marketing , περιγράφουμε το προφίλ των επιχειρήσεων που είτε έχουν υιοθετήσει τον προσανατολισμό αυτό είτε κάποιον άλλο καθώς και το πώς επηρεάζεται αυτό το προφίλ από το βαθμό προσανατολισμού προς το Marketing που έχει κάθε επιχείρηση. Τέλος , αναφερόμαστε στον τελικό ˝ Στρατηγικό Σχεδιασμό του Marketing˝ μέσα από μακροχρόνια προγράμματα και καταλήγουμε αναφορικά με την απόδοση των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει σωστά τον προσανατολισμό προς το Marketing.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.