Δυνατότητες της χρήσης του λογισμικού access σε μία επιχείρηση: οι σημαντικότερες λειτουργίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δυνατότητες της χρήσης του λογισμικού access σε μία επιχείρηση: οι σημαντικότερες λειτουργίες

Τσιρογιάννης, Σωτήριος
Τσενέμπης, Σπυρίδων

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η προσέγγιση του συστήματος Access (Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και αρχειοθέτησης), ως βασικό σύστημα διαχείρισης και προσέγγισης αποφάσεων μέσα σ’ έναν οργανισμό. Οι επιμέρους στόχοι προσέγγισης του θέματος είναι: Προσέγγιση της λειτουργίας της Access. Ανάπτυξη των δεδομένων διαχείρισης και εφαρμογής του. Συνδυαστική προσέγγιση των εφαρμογών του μέσα σ’ έναν οργανισμό. Συσχέτιση της Access με αντίστοιχες εφαρμογές. Ανάπτυξη πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του προγράμματος. Διερευνητική προσέγγιση της δυναμικής του για έναν οργανισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.