Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος 2000-2006

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος 2000-2006

Τετζιρίδου, Παρθένα

Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ως Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία διαθέτει μία ευρύτατη πελατειακή βάση 2,8 εκατομμύρια ενεργών λογαριασμών και έχει ύψος ενεργητικού 13,05 δισεκατομμύρια και ίδια κεφάλαια μετά τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 770,69 εκατομμύρια ευρώ. Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία επενδύει η εταιρεία είναι ομόλογα, παράγωγα, χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχές στο χρηματιστήριο αξιών και σε ξένα χρηματιστηριακά και εργασίες συναλλάγματος. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προϋποθέτει την διενέργεια υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών από την διοίκηση οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όσο και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες και ατομικές καταστάσεις καθώς και στις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος σ’αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)