Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων: έννοια - περιεχόμενο - δυνατότητες. Εφαρμογές στο χώρο του ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τάσεις.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων: έννοια - περιεχόμενο - δυνατότητες. Εφαρμογές στο χώρο του ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τάσεις.

Πασχαλίδης, Γεώργιος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να γίνουν κατανοητα η έννοια το περιεχόμενο και οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. Αρχικά, δίνονται οι έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου και του e-banking και βασικές πληροφορίες για την εμφάνιση και την εξέλιξη αυτών. Πληροφορίες που θα κάνουν κατανοητά και σαφή την ηλεκτρονική τραπεζική ανάμεσα στα Τραπεζικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να γίνει γνωστή η εμφάνιση και η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, αμέσως μετά αναφέρονται οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και ποιες βασικές και πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρει στις επιχειρήσεις. Μέσα από το κομμάτι των προσφερόμενων υπηρεσιών και του τρόπου εφαρμογής αυτών, συμπεράνοντας τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα τραπεζικά ιδρύματα από αυτές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που υλοποιούνται από το τραπεζικό κανάλι που ονομάζεται e-banking. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο πραγματικά παραδείγματα e-banking από δύο μεγάλες συστημικές Ελληνικές Τράπεζες, την Alpha Bank και την Eurobank. Παρουσιάζεται ο τρόπος απόκτησης πρόσβασης σε αυτό το τραπεζικό κανάλι και όλες οι υπηρεσίες και τα εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις. Τέλος το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας είναι αφιερωμένο στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.