Μελέτη φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 2mw

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 2mw

Ιορδανίδης, Δημήτριος

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται μια αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα στα φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι και το κύριο θέμα αυτής της εργασίας συμπεριλαμβάνοντας γενικές αναφορές στους τύπους αυτών όπως και διάφορα στατιστικά σχετικά με τις πωλήσεις και γενικά για την πρόοδο των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα για κάθε είδος εγκατάστασης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνική περιγραφή του φωτοβολταϊκού πάρκου το οποίο είναι το κύριο θέμα αυτής της εργασίας. Γίνεται πλήρης αναφορά στον τρόπο εγκατάστασης του όπως επίσης και σε όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση και την ομαλή λειτουργία του. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιβαλλοντική μελέτη η οποία δείχνει όλα τα κομβικά σημεία και παραμέτρους που είναι σημαντικά και επιβάλλεται η τήρησή τους για την ομαλή πορεία μίας μεγάλης εγκατάστασης όπως αυτή που παρουσιάζω σε αυτήν την διπλωματική εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικές καινοτομίες
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.