Μελέτη και κατασκευή συστήματος άντλησης ηλιακής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών = Ρroject and construction solar water pumping system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη και κατασκευή συστήματος άντλησης ηλιακής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών = Ρroject and construction solar water pumping system

Γαϊτάνης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Απόστολος

Αντικείμενο της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και κατασκευή ηλιακής εγκατάστασης φωτοβολταϊκής άντλησης σε ένα αντλιοστάσιο. Στην πτυχιακή θα παρουσιαστούν όλα τα απαιτούμενα υλικά και μηχανήματα αλλά και ο τρόπος επιλογής τους για την αυτόνομη λειτουργία του αντλιοστασίου, επίσης θα περιλαμβάνονται μελέτες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου καθώς και των διαφόρων αυτοματισμών του αλλά και σύγκριση της φωτοβολταϊκής άντλησης έναντι της συμβατικής. Το κατασκευαστικό μέρος θα περιέχει την παρουσίαση λειτουργίας των μηχανημάτων του αντλιοστασίου καθώς και κατασκευή υποβρύχιας φωτοβολταϊκής αντλίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.