Συγχρονισμός γεννητριών: προβλήματα και επίλυση αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγχρονισμός γεννητριών: προβλήματα και επίλυση αυτών

Τσιρογιάννης, Μιχαήλ

Η μεγάλη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης οδήγησε τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην μη αυτόνομη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών που διαθέτουν. Η απαίτηση της κάλυψης του φορτίου μας οδήγησε στη σύνδεση και παράλληλη λειτουργία όπου πολλές μηχανές μοιράζονται τις ανάγκες του συνολικού φορτίου. Στην εργασία αυτη παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι παράλληλης λειτουργίας γεννητριών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα προβλήματα που πρέπει να παρουσιάζονται πριν και μετά τον παραλληλισμό τους, τα μεταβατικά φαινόμενα κ.λ.π.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικές γεννήτριες
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.