Πειραματική διερεύνηση έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων με τη βοήθεια πιλοτικών εγκαταστάσεων: κεντρικά ελεγχόμενο μικρό - δίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πειραματική διερεύνηση έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων με τη βοήθεια πιλοτικών εγκαταστάσεων: κεντρικά ελεγχόμενο μικρό - δίκτυο

Μητρούσιας, Αριστείδης

Η νησιδοποίηση είναι ένα σχέδιο στο ηλεκτρικό δίκτυο για να απομονωθούν τμήματα του δικτύου σε μια τοπική πηγή ενέργειαςσε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας από το υπόλοιπο δίκτυο. Αυτή η πηγή ενέργειας μπορεί να είναι από ένα συμβατικό σταθμό παραγωγής ενέργειας μέχρι προηγμένες τεχνολογίες όπως οι κυψέλες καυσίμου ή οι μπαταρίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δύο οροματιζόμενες τοπολογίες έξυπνου δικτύου. Οι νέες υπομονάδες της κάθε τοπολογίες και οι λειτουργίες τους παρουσιάζονται και γίνεται μία πρώτη σύγκριση των μειονεκτημάτων. Περιγράφεται μία προσπάθεια της δημιουργίας ενός πιλοτικού μοντέλου μικρής κλίμακας για την πρώτη τοπολογία. Έχουν συλλεχθεί και συγκριθεί αντιπροσωπευτικές μετρήσεις. Φαίνεται πως το μικροδίκτυο παρουσιάζει πολύ καλή ανταπόκριση σε διασυνδεδεμένη λειτουργία, αλλά η επιλογή του κεντρικής απόρριψης φορτίου οδηγεί σε ανεπιθύμητη λειτουργία με περιστασιακά απομονωμένο δικτύο, όπως συνεχής διακοπή παροχής των φορτίων, γρήγορη φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών και συνεπώς έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού/προγραμματισμού. Αυτά τα μειονεκτήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν εγκαθιστώντας τη δεύτερη τοπολογία με το σύστημα SCUs-PC.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.