Η ρώσικη οικονομία μετά το 1990

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ρώσικη οικονομία μετά το 1990

Χότζα, Ντρίτα-Βασιλική
Κιατύπη, Δήμητρα

Η σύγχρονη ρωσσική πραγματικότητα επηρεάζεται κατά βάση από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου και δευτερευόντως του φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια, δημιούργησαν ένα κλίμα ευφορίας στην ρωσσική οικονομία. Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεονάσματα και τα κυριότερα μεγέθη εξελίσσονται θετικά. Ωστόσο τα υψηλά έσοδα λειτουργούν και αρνητικά καθώς η οικονομική άνεση απομακρύνει ή επιβραδύνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η ρωσική οικονομία παρουσιάζει διπλή όψη καθώς σε ορισμένους κλάδους ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και σκληρός (π.χ. λιανεμπόριο, πληροφορική, κ.λ.π.) ενώ σε άλλους η κρατική παρουσία είναι ακόμη έντονη. Το 2006 η κυβέρνηση άρχισε να υλοποιεί την πολιτική επανυπαγωγής υπό κρατικό έλεγχο των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και της δημιουργίας εταιρειών ικανών να ανταγωνισθούν σε παγκόσμιο επίπεδο (εθνικών πρωταθλητών). Ωστόσο, μετά από μία διετία παλινδρομικών κινήσεων ακόμη δεν έχει αποσαφηνισθεί το ποιοι είναι οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους οι ξένες συμμετοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της επένδυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.