Παροχή υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παροχή υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες

Βρατάκη, Μαρία

Η εξασφάλιση αποδοτικών δημοσίων υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των σύγχρονων κρατών. Οι δημόσιες υπηρεσίες διαφέρουν από τις ιδιωτικές τόσο ως προς τη φύση και το σκοπό τους, όσο και ως προς την οργάνωση και τους όρους που διέπουν τις σχέσεις με τους πολίτες . Η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από πολλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η πολυπλοκότητα διαδικασιών, οι υπέρογκες σπατάλες και η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ακολουθώντας την σημερινή τάση εφαρμογής εννοιών και αρχών του σύγχρονου management στη δημόσια διοίκηση, στην Ελλάδα επιχειρείται η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς με τη θεσμοθέτηση και ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών, την εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και την αναβάθμιση και κινητοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, τα κυριότερα προβλήματα παραμένουν: η διαφθορά παρουσιάζεται αυξημένη το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το κόστος της δημόσιας διοίκησης παραμένει υπέρογκο ( 27 δις ευρώ το χρόνο περισσότερο από όσο θα έπρεπε να είναι). Η επιτυχία των μέτρων για τη δημόσια διοίκηση προϋποθέτει την θεώρηση του πολίτη ως πελάτη και την αξιολόγηση των φορέων και των υπαλλήλων με βάση την ικανοποίηση του πολίτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.