Οι offshore εταιρίες: το παράδειγμα της Κύπρου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Οι offshore εταιρίες: το παράδειγμα της Κύπρου

Περδίκη, Στέλλα

Εν ευρεία έννοια οι Offshore (εξωχώριες ή υπεράκτιες) εταιρίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, ιδρύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους ή διακαιοδοσίας (forum) που χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος και ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πέραν των ορίων του κράτους ή του forum ίδρυσης τους. Ο κόσμος των offshore τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και συνεχίζει καθημερινά να αλλάζει. Αν και τα πράγματα είναι δια¬φορετικά ακόμη υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες για διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και προ¬στασία περιουσιακών στοιχείων. Η έννοια offshore πλέον δεν περιγράφει επαρκώς τις δραστηριότητες στις οποίες έχουμε αναφερθεί. Η έννοια offshore μας φέρνει στη σκέψη τα νησιά της Καραϊβικής όπου κάθε τι συμβαίνει αύριο και όλα έχουν δρομολογηθεί. Ορισμένοι φορολογικοί παράδεισοι έ¬χουν προσεκτικά εξετάσει τη νομοθεσία και τα συστήματα τους και έχουν μετατρα¬πεί σε καλά οργανωμένα με κανονισμούς offshore χρηματοοικονομικά κέντρα. Ορισμένες επίσης από τις λύσεις φορολογικού σχεδιασμού επιτυγχάνονται από τη χρήση onshore εταιρειών και trusts ή από το συνδυασμό onshore και offshore στοι¬χείων και έχουν να κάνουν με δομές εταιρειών και όχι με μία εταιρεία. Ανάμεσα στις χώρες στις οποίες ανθεί η δημιουργία και η λειτουργία offshore εταιρειών είναι και η Κύπρος η οποία έχει ανα¬πτύξει υποδομές τέτοιες που εγ¬γυώνται τη γρήγορη και απλή διε¬ξαγωγή κάθε διεθνούς επιχειρημα¬τικής εργασίας. Θεωρείται μία «υψηλού - προφίλ» δικαιοδοσία που επιβάλλει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας με αποτέλεσμα να έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φή¬μης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)