Οικονομικό Μάρκετινγκ και καταναλωτική συμπεριφορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικονομικό Μάρκετινγκ και καταναλωτική συμπεριφορά

Αδαμίδου, Σωτηρία

Η εργασία αναφέρεται αρχικά στο μάρκετινγκ που ορίζεται ως η διαδικασία, που συνδυάζει τα μέσα της επιχείρησης προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις ανάγκες του καταναλωτή. Επίσης παρουσιάζονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται για τη πραγματοποίηση μιας αγοράς. Επιπλέον, περιγράφεται η ελληνική αγορά σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή. Ακόμη αναλύονται οι επιδράσεις των δυνάμεων του περιβάλλοντος της Διεθνούς αγοράς στην Ελληνική. Γίνεται αναφορά της οικονομίας, του προϊόντος, του περιβάλλοντος και το πώς αυτά επηρεάζουν για τη λήψη της αγοραστικής απόφασης. Στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται οι ανάγκες σύμφωνα με τη σπουδαιότητα που έχουν για τον καταναλωτή. Επιπλέον περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται από τον καταναλωτή για να λάβει την αγοραστική απόφαση. Αναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες μπορούν να την επηρεάσουν .Επίσης παρουσιάζονται τα ψυχολογικά κίνητρα που οδηγούν στη λήψη της καταναλωτικής απόφασης. Η ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της τιμής και η συμπεριφορά του καταναλωτή μετά την αγορά. Στο τέλος παρατίθεται η έρευνά μου, που ο σκοπός της είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του άντρα και της γυναίκας καταναλωτή, καθορίζοντας σαν ερευνητικά καθήκοντα να ελεγχθεί ο βαθμός που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν σε οποιαδήποτε αγορά, να διαπιστωθεί αν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει μια έξοδο με φίλους για να πραγματοποιήσει μια αγορά, να ελεγχθεί ο βαθμός που ο καταναλωτής απουσιάζει από την εργασία του για να κάνει ψώνια κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.