Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εταιρεία της Creta Farm

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εταιρεία της Creta Farm

Κυπραίου, Γεωργία

Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών - δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή - μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. Ο Όμιλος Creta Farm έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο περιγράφει όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία , τα δε συστατικά μέρη του χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σε όλες τις κύριες και βοηθητικές διεργασίες της παραγωγής. Αυτό το Σύστημα Διαχείρισης καλύπτει τις απαιτήσεις των Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ 1416 και με αυτό ο όμιλος αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόν (όπως αυτό περιγράφεται στα Πιστοποιητικά) το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις εφαρμόσιμες κανονιστικές απαιτήσεις. Αποδεικνύει την ικανότητά του να ελέγχει τους τροφογενείς κινδύνους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν είναι ασφαλές όταν καταναλώνεται από τους καταναλωτές. Σκοπεύει να αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, καθώς επίσης και με τις εφαρμόσιμες κανονιστικές απαιτήσεις. Τέλος αποδεικνύει την ορθολογική λειτουργία του με περιβαλλοντικά κριτήρια, βελτιώνοντας συνεχώς την περιβαλλοντική του επίδοση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλλαντικά - Βιομηχανία και εμπόριο
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)