Η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην τοπική τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην τοπική τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας

Ρόμπη, Στεφανή

Η εργασία αναφέρεται στις μεγαλύτερες, κατά τη γνώμη μου, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παρουσιάζω αναλυτικότερα μερικές από αυτές, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον τουρισμό της περιοχής όπου και δραστηριοποιούνται και τον τρόπο που συμβάλλουν στην το-πική τουριστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής. Στόχος της εργασίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι σε πρώτη φάση η παρουσίαση των σημαντικότερων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ταυτότητα, σκοπός ίδρυσης, δράσεις, γεωγραφική περιοχή δράσεις κ.λ.π) με δρά-ση στη χώρα μας, με αναλυτικότερη παρουσίαση των: Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αρκτούρου (ΠεΚΑ), Καλλιστώ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,WWF Ελ-λάς, σε δεύτερη φάση το έργο των συγκεκριμένων οργανώσεων στην τοπική κοινωνία και τελικά την γενικότερη συμβολή των Οργανώσεων αυτών στην τοπι-κή τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Βασικός στόχος της μελέτης αυτής, είναι μέσα από την αναζήτηση για την συλλο-γή των στοιχείων να έχουμε μια εικόνα για τις Μ.Κ.Ο.(δράσεις, προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σχέσεις με τους τοπικούς φορείς κ.λ.π) και γενικότερα για τις Ορ-γανώσεις Προστασίας και για το πως και αν αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)