Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης γάλακτος

Μπίζιος, Γεώργιος

Στην εργασία εξετάζουμε τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες παραγωγής και διακίνησης γάλακτος καθώς και ότι σχετίζεται γύρω από αυτό , όπως επίσης και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι βιομηχανίες. Αντικείμενο εργασιών των βιομηχανιών είναι η όσον δυνατόν καλύτερη και υψηλότερη διασφάλιση της ποιότητας όπως και τα αναγνωρισμένα και διαδεδομένα συστήματα που εφαρμόζονται στις Ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος. Ακόμη δίνεται έμφαση σε ένα είδος αλγορίθμου σύμφωνα με το οποίο οι βιομηχανίες αποκομίζουν οφέλη καθώς επίσης και εξασφάλιση της επιτυχίας μέσω της εφαρμογής αυτών των συστημάτων ποιότητας. Ενώ γίνεται και εκτενής αναφορά στο Διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στο οποίο αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου αυτού προτύπου. Τέλος περιγράφονται όλα τα στάδια και οι διαδικασίες παραγωγής, ελέγχου και επεξεργασίας του γάλακτος ενώ γίνεται και ανάλυση των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζονται στις μεγάλες βιομηχανίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διασφάλιση ποιότητας
Γαλακτοκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.